Amdana i

Rhys

Dwi’n ffotograffydd anghonfensiynol ond yn llawn dychymyg. Heb dderbyn unrhyw hyfforddiant ond wrth fy modd yn arbrofi.

Dwi ar gael i dynnu lluniau yn ardal Caernarfon, Bangor a’r Gogledd-Orllewin ar wahanol adegau gydol o flwyddyn ac ar rai adegau yn rhydd i deithio ym mhellach.

Yn fy ngwaith dydd i ddydd rwy’n Weinidog yng Nghaersalem Caernarfon ac yn hoff o dynnu lluniau ar fy niwrnodau rhydd ac yn ystod fy ngwyliau.